W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

In beeldende therapie is de aandacht vooral gericht op het doen en ervaren, minder op het denken en formuleren. Alles wat je doet om jezelf uit te drukken kan deel uit maken van het proces. Creativiteit is eindeloos…

Maar hoe werkt dat dan concreet?

Beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking, werken met stof, klei, steen en metaal hebben allemaal hun eigen zeggingskracht, doen alle een eigen appèl op de zintuiglijke waarneming.

Het is de taak van de therapeut om het juiste materiaal in te zetten op het juiste moment zodat de cliënt in contact gebracht wordt met onderliggende gevoelens en emoties. Die worden door beeldend werken opnieuw ervaren en zichtbaar. Problemen en blokkades worden daarmee helder en bespreekbaar. Wat vast zit gaat weer stromen…

Deze werkwijze maakt het mogelijk veranderingsprocessen in gang te zetten. De beeldend therapeut gebruikt daarbij verschillende invalshoeken, van psychoanalytisch, tot gedragstherapeutisch. Altijd cliënt gericht. Je hoeft niet creatief of kunstzinnig te zijn. Beeldende therapie is er voor iedereen, voor alle leeftijden.

Lees hoe Romy haar proces verwoordt, of lees meer over de theorie achter:

What is not felt, remains the same

Over de naam:
Wat vroeger ‘Creatieve Therapie’ genoemd werd, heet nu ‘Vaktherapie’. Het is de officiële naam die door de vakverenigingen wordt gebruikt. Onder de noemer Vaktherapie vallen beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, psychomotorische therapie en speltherapie (verenigd in de FVB).

Ik gebruik het liefst de term beeldende therapie voor mijn type Vaktherapie omdat ik vind dat hierin de expressieve, procesmatige kant van de therapievorm het beste tot uiting komt.

Laat een reactie achter