W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Hooggevoeligheid (HSP)

Kinderen hebben ruimte nodig om zich vrij en natuurlijk, in hun eigen tempo te mogen ontwikkelen. In een samenleving die gericht is op snelheid en prestatie raakt deze kwaliteit in de verdrukking. Een kind dat gevoeliger is dan gemiddeld reageert hier eerder en heftiger op.

Een hooggevoelig persoon (HSP) heeft een gevoeliger zenuwstelsel dan gemiddeld en neemt subtielere nuances waar. Een hooggevoelig persoon heeft meer rustmomenten nodig om zintuiglijke waarnemingen te verwerken, te ordenen en los te laten. Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid komt bij ongeveer 20% van de mensen voor. (Bron: Elaine N. Aron, The Highly Sensitive Person. How to thrive when the world overwhelms you, 1996)

 

Een hooggevoelig persoon ervaart de wereld anders dan iemand zonder deze eigenschap. Hoewel het een positieve, bijzondere eigenschap is, wordt dit door veel hooggevoelige mensen zelf meestal niet zo ervaren. Vaak hebben ze te kampen met een laag zelfbeeld of het gevoel niet te voldoen aan de heersende norm. De eigenschap kan ook andere problemen versterken; hooggevoelige mensen reageren bijvoorbeeld sterker op stressfactoren waardoor ze eerder burnout raken.

Kinderen die hooggevoelig zijn worden vaak getypeerd als ‘angstig’ of ‘verlegen’, iets waar ze vanzelf overheen groeien. Veel van deze kinderen worden door hun omgeving gestimuleerd om zich assertiever op te stellen. Doordat het kind te maken krijgt met subtiele signalen dat het niet helemaal in orde is of niet aan het ideaal beantwoordt, kan het gemakkelijk een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Niet zelden heeft hooggevoeligheid ook gevolgen voor de leerprestaties van het kind. Een tijdige onderkenning is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een hooggevoelig kind heeft extra ondersteuning en bevestiging nodig om haar kracht te ontdekken en uit te groeien tot een evenwichtige persoonlijkheid.

Beeldende Therapie legt de nadruk op eigen kernkwaliteiten met als resultaat erkenning van de eigenschap. Door het beeldend werken ontdekt het kind nieuwe verbanden en mogelijkheden in zijn of haar situatie. Wanneer uw kind hooggevoelig is helpen wij u graag bij het in kaart brengen van de kenmerken en het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak.