W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Over sociale veiligheid op school. Werken aan een leeromgeving waar je mag worden die je bent…

Sociale veiligheid op school is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Na een aantal berichten over suïcides van jongeren die door pesterijen voorgoed geknakt raakten is de aanpak van pesten op de urgentielijst gekomen. Scholen die werk maken van sociale veiligheid kopen vaak een anti-pestprogramma in. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert zijn veel van deze programma’s met name gericht op het weerbaar maken van slachtoffers. Of ze schieten door naar de andere kant door zich juist op de pesters te richten. Op landelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan een plan om het pesten op scholen terug te dringen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat pesten geen individueel probleem is, maar voortkomt uit het groepsproces. (bron: Trouw, 9 februari 2013)

Daar liggen dus de kansen! Kinderen die van jongs af aan leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan zullen elkaar ook als ze ouder worden minder snel buitensluiten, is de gedachte.

Wil je het klimaat in de klas van binnenuit beïnvloeden, dan is Kleurenwaaier misschien iets voor jouw groep of jullie school. Samen met een leerkracht uit het Speciaal Basisonderwijs heb ik zes lessen ontwikkeld gericht op sociale veiligheid. Met inzet van creatieve werkvormen, bewegingsactiviteiten, training van vaardigheden en cognitieve reflectie wordt aan identiteit en groepscohesie gewerkt. De module begint met individuele opdrachten, om vervolgens steeds meer samenwerkingsactiviteiten in te voeren. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs hun eigen en elkaars kwaliteiten ontdekken. Eventueel kan het project worden afgesloten met een groepsopdracht.

Ik kom graag in de klas om deze lessen te verzorgen, eventueel in combinatie met andere creatieve activiteiten op school. De meerwaarde van deze module zit in de creatief therapeutische invalshoek en de ervaringsgerichte benadering. Een onvergetelijk project voor de hele groep!

Kleurenwaaier wordtop maat aangeboden aan een groep of klas.

Informeer vrijblijvend naar de financieringsmogelijkheden.

Laat een reactie achter