W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Eén op de zes kinderen krijgt op een dag te horen dat zijn ouders gaan scheiden.

Ieder kind wil het liefste bij beide ouders opgroeien. Ook al weten ze dat het niet realistisch is, kinderen blijven toch vaak nog heel lang dromen en wensen dat papa en mama het weer goed maken zodat het gezin weer wordt zoals het was…

Bij Rond de Levenslijn kunnen kinderen én hun ouders terecht voor begeleiding en verwerking van de gebeurtenissen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun gevoelens en ervaringen op een speelse manier te uiten, waardoor er weer ruimte komt om de ontwikkelingstaken op te pakken. Kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes met ‘lotgenootjes’ geplaatst worden. Ouders ontvangen tips en adviezen hoe ze het contact met hun kind positief kunnen houden, zonder het te belasten met hun eigen (mogelijke) conflicten.

Een scheiding is een belastende gebeurtenis voor alle betrokkenen, maar in het bijzonder voor kinderen. Dat komt omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn wat ideeën en gevoelens over hun bestaan betreft. Hun persoonlijkheid is nog niet volgroeid en dat maakt ze zo kwetsbaar. Hoe een echtscheiding kinderen beïnvloedt is afhankelijk van hun geslacht, leeftijd en fase van ontwikkeling. Voor alle kinderen geldt dat een breuk in de basis van het bestaan ervoor zorgt dat het kind geconfronteerd wordt met nieuwe en heftige gevoelens. Juist gevoelens als schuld, wantrouwen en schaamte die in deze situaties spelen belemmeren kinderen om aandacht voor zichzelf te vragen.

Kinderen die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders hebben steun en aandacht van buiten nodig. De ouders in echtscheidingssituaties worden zelf soms zo in beslag genomen door hun emoties en allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden, dat het voor hen moeilijk is om de nodige steun aan hun kinderen te geven. Vaak blijkt school een veilige plek te zijn voor kinderen die in deze nieuwe situatie terecht zijn gekomen. De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol. Laat je als leerkracht vooral leiden door wat je bij het kind signaleert. Bedenk dat niet alle problemen die het kind heeft terug te voeren zijn op de scheiding. Blijf oog houden voor andere mogelijke oorzaken. Vraag zo nodig advies en hulp.

Onderzoek van de Raad van Kinderbescherming en de Universiteit Utrecht (Spruijt, 2007) wijst uit dat mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen zijn: concentratieproblemen, verandering gemoedstoestand, leerproblemen, gedragsproblemen, verlies van zelfvertrouwen, verlaagd zelfbeeld, snel in conflict raken, gezondheidsklachten, spijbelen, schooluitval, zelfdestructie, alcohol / drugsgebruik, problemen met relaties, crimineel gedrag.
Daarnaast concludeert Spruijt dat kinderen van gescheiden ouders bijna twee keer zoveel problemen vertonen als kinderen uit gezinnen die compleet blijven. Ze roken, drinken en blowen meer en krijgen op langere termijn meer te maken met angsten en depressies. Een nieuwe stiefouder, waar meer dan de helft van de scheidingskinderen mee te maken krijgt, maakt de kans daarop nog groter. Bovendien is de kans dat scheidingskinderen zelf ooit gaan scheiden twee keer zo groot. (Bron: JSW, 06-02-2011)

Laat een reactie achter