W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Met enige regelmaat stellen ouders ons de vraag of een weerbaarheidstraining aan te bevelen is voor hun kind. Vaak worden deze trainingen aangeboden om kinderen en ouders handvatten te geven voor het sociale gewoel van alledag, meestal in samenwerking met scholen. In de hoop dat het ook op het klassenklimaat een positieve uitwerking heeft.

Ten eerste moet gezegd: De meeste trainingen zitten goed in elkaar en worden gegeven door gekwalificeerde mensen. Die uitstraling maakt dat de deelnemers er altijd wat van oppikken en meenemen. Maar of een weerbaarheidstraining voor jouw kind wenselijk is hangt af van verschillende factoren.

Enkele aandachtspunten om ter harte te nemen:

  • Je hebt extraverte en introverte kinderen, je hebt kinderen die graag op zichzelf zijn en kinderen die liefst samen met anderen optrekken en dan nog van alles daar tussen in. Een kind dat normaal al niet zo’n groepsdier is zal zich in een groep met vreemde kinderen niet snel op z’n gemak voelen. Het maakt dus wel wat uit hoe de groepssamenstelling is en in wat voor verband de training gegeven wordt.
  • Sommige trainingen beslaan de leeftijd 6 – 12 jaar. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak binnen de groep. Zoek uit hoe dat georganiseerd is en bekijk of jouw kind daarbinnen op haar plek is. Therapeutisch gezien is een ‘training’ meer iets voor oudere kinderen, ongeveer vanaf 10 jaar. Voor jongere kinderen adviseren wij een individuele of thematische aanpak in kleine groepen van 4 – 6 personen.
  • Om aan een groepstraining mee te doen is zelfvertrouwen vereist. Als een kind (tijdelijk) emotioneel niet zo stevig in zijn schoenen staat zal de training z’n doel voorbij schieten omdat het kind de nieuwe vaardigheden niet kan inpassen. Er gaat namelijk te veel energie van het kind zitten in de emotionele disbalans. Vraag je altijd af: Wat speelt er op dit moment bij mijn kind? Heeft het kind misschien een en ander te verwerken waar het al zijn energie bij nodig heeft? Als dat het geval is, is een training niet aan te raden.
  • Voor een kind dat sociaal ongewenst gedrag vertoont, is een training niet het juiste middel. In een training ligt het accent op ‘sociale vaardigheden’ of het aanleren van een nieuwe ‘mindset’. Als de dieper liggende oorzaak van het gedrag niet wordt herkend en beïnvloed zal vroeg of laat het oude gedrag opnieuw de kop opsteken. Een individuele observatie is in dat geval aan te bevelen om te beoordelen waar het kind eventueel wel baat bij zou kunnen hebben.
  • Weerbaarheid en zelfvertrouwen groeit van binnenuit. Als dit proces verstoord is moet het ook van binnenuit weer worden hersteld. Dat vraagt een individuele benadering, zoals binnen een therapieproces gebeurt. Pas nadat de problematiek is doorgewerkt is het kind in staat nieuwe sociale vaardigheden aan te leren. Een therapieproces heeft meestal een trainingsfase aan het eind om het geleerde om te zetten naar de dagelijkse praktijk.

 

De belangrijkste tip blijft: verzamel zo veel mogelijk informatie, zoek uit wat de training precies inhoudt. Probeer vervolgens in te voelen of het past bij wat jouw kind nu nodig heeft. Bespreek eventueel je vragen met de leerkracht van je kind of met een andere professional. Vergeet niet: de echte deskundige ben jij als ouder zelf.