W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Rond de Levenslijn, Werkplaats voor Beeldende Therapie is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en instanties. Wij blijven in ontwikkeling om aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en jeugdwet te voldoen.

 

Informatie voor voor verwijzers:

Opleiding: Praktijkhouder Hillie van der Weg is Beeldend Therapeut, afgestudeerd aan Stenden Hogeschool Leeuwarden 2008 (Creatieve Therapie Beeldend). Om goed toegerust te zijn op de situatie in het onderwijs volgde ze een aantal modules van de Master SEN (Special Educational Needs) aan Stenden Hogeschool i.s.m. Windesheim Zwolle. Inmiddels is zij gecertificeerd KinderFocusCoach (TIFI, New York), methodisch onderlegd in Emerging Body Language (EBL), Contextuele Hulpverlening en Affectregulerende Vaktherapie (ArVT-hechtingsproblematiek).

Beroepsverenigingen: Hillie van der Weg is als hulpverlener geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) die deel uitmaakt van de Federatie Vaktherapeutische Beroepenv (FVB, lidnummer 4498), de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG, lidnummer 8334). Daarnaast is zij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, 810346R) en als Focusing Oriented Therapist (FOT) aangesloten bij The International Focusing Institute, New York (TIFI).

Kwaliteit: Rond de Levenslijn draagt het kwaliteitskeurmerk van AVAR Visitatiebureau (2016) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

Informatie voor ouders:

Beeldende Therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico. Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte. Mocht u vragen hebben over de vergoeding schroom dan niet contact met ons op te nemen. Individuele betalingsregelingen zijn bespreekbaar.

Wanneer u recht hebt op PGB kan bij de gemeente Specialistische Begeleiding worden aangevraagd. Rond de Levenslijn heeft een raamovereenkomst met de gemeente Tytsjerksteradiel voor complementaire jeugdhulp en individuele contracten met omliggende gemeenten.

 

Klachtenregeling:

Op 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet vervangt twee ‘oude’ wetten: de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Met de nieuwe wet beoogt de overheid het klachtenregelement voor cliënten laagdrempeliger te maken. Rond de Levenslijn heeft deze procedure geregeld bij Quasir uit Meppel via de FVB.