W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Rond de Levenslijn, Werkplaats voor Beeldende Therapie is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en (koepel)organisaties. Wij blijven in ontwikkeling om aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en jeugdwet te voldoen.

Opleiding:

Praktijkhouder Hillie van der Weg is beeldend therapeut, afgestudeerd aan Stenden Hogeschool Leeuwarden 2008 (Creatieve Therapie Beeldend). Om goed toegerust te zijn op de situatie in het onderwijs volgde ze een aantal modules van de Master SEN (Special Educational Needs) aan Stenden Hogeschool i.s.m. Windesheim Zwolle. Inmiddels is zij gecertificeerd KinderFocusCoach (TIFI, New York), methodisch onderlegd in Emerging Body Language (EBL), Contextuele Hulpverlening en Affectregulerende Vaktherapie (ArVT-hechtingsproblematiek).

Beroepsverenigingen:

Hillie van der Weg is als hulpverlener geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) die deel uitmaakt van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, 4498), de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG, 8334). Daarnaast is zij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, 810346R) en als Focusing Oriented Therapist en Children Focusing Coach aangesloten bij The International Focusing Institute, New York (TIFI).  

Kwaliteit:

Landelijke Prestatiecode 24514; Vektis Kwalificatie Code Vaktherapie 9025.

Rond de Levenslijn beschikt over AGB-codes voor zowel praktijk als zorgverleners.

Rond de Levenslijn draagt het kwaliteitskeurmerk van AVAR Visitatiebureau en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Klachten:

Indien je naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je als cliënt een klacht indienen. Op 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Met de nieuwe wet beoogt de overheid het klachtenregelement voor cliënten laagdrempeliger te maken. Rond de Levenslijn heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen. Een klacht kan het beste eerst met de hulpverlener zelf besproken worden. Als je er niet uitkomt kan contact worden opgenomen met de NFG via de pagina ‘Niet tevreden over je hulpverlener’.

Beroepscode:

Door de vakverenigingen is een beroepscode opgesteld waarin verwoord staat aan welke eisen de praktijk moet voldoen. De beroepscode is in te zien bij Rond de Levenslijn.