W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Sinds 2016 werkt Rond de Levenslijn mee aan het N=1 onderzoek dat zich richt op het effect van beeldende therapie op de affectregulatie, oftewel de emotieregulatie. Dat betekent dat er van tijd tot tijd studenten voorbij komen met vragenlijsten voor therapeuten, cliënten en opvoeders. Een enkele keer worden er opnames gemaakt. Vanzelfsprekend alles conform de aangescherpte regels van de AVG.

 

Emotieregulatie houdt in dat je vaardigheden hebt om met je emoties om te gaan en dat je ze kunt uiten. Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit gebrekkige emotieregulatie, bijvoorbeeld als een kind geen controle heeft over zijn/haar emoties en impulsief handelt. Ook het moeilijk in contact kunnen komen met eigen emoties en moeilijk kunnen uiten van emoties kunnen leiden tot interne spanningen. In Creatieve Therapie wordt er op een ervaringsgerichte wijze gewerkt aan het bewust worden van emoties om deze te leren uiten en reguleren. Deze vorm van Beeldende Therapie wordt Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) genoemd.

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm werkzaam is bij het reguleren van de interne spanningen en onbewuste gevoelens (affecten). Hillie van der Weg en Lisa Postma hebben eind 2016 de eerste specialistische ArVT-training afgerond (gericht op hechtingsproblematiek). Van 1 februari t/m 31 december 2017 was Lida Knegt voor bachelor onderzoek (opleiding Creatieve Therapie Beeldend, Stenden Hogeschool) verbonden aan Rond de Levenslijn. Door middel van het onderzoek wilde Lida ontdekken hoe deze werkwijze door Hillie ingezet wordt en wat het effect daarvan is op het gedrag van de cliënt. Een boeiend proces! Inmiddels heeft Lida het onderzoek succesvol afgerond en daarmee een bijdrage geleverd aan het bewijzen van de effectiviteit van beeldende therapie.

 

Emerging Body Language (EBL)
Wanneer twee mensen met elkaar communiceren gaan hun bewegingen gedeeltelijk synchroon lopen zonder dat ze dit bewust doen. Hetzelfde gebeurt als een moeder met haar baby communiceert. Deze communicatiestructuren gaan aan het gesproken woord vooraf en houden hun betekenis door alle ontwikkelingslagen heen. Naar deze manier van communiceren is onderzoek gedaan waaruit de methode EBL is ontwikkeld. Het is een methodiek voor de behandeling van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen.


Meebewegen
Emerging Body Language is gebaseerd op de veronderstelling dat er in de eerste jaren van de ontwikkeling problemen kunnen ontstaan in de interactie tussen het kind en zijn hechtingspersonen, waardoor de sociale, emotionele, cognitieve en/of talige ontwikkeling verstoord raakt. Behandeling met EBL is afgestemd op de natuurlijke, eigen beweging van de cliënt. Deze ‘emerging’ lichaamstaal wordt in beeld gebracht en geanalyseerd. De behandelaar werkt aan bewegingssynchronie met de cliënt (het ‘meebewegen’), waardoor deze uitgenodigd wordt om nieuw, ander gedrag te laten zien.


Vijf motorische interactiepatronen
Emerging Body Language werkt met vijf motorische interactiepatronen die uit elkaar ontstaan, nauwkeurig in kaart gebracht in vijf EBL interactie-structuren: Afstemming, Beurtwisseling, Uitwisseling, Speldialoog en Taak/Thema. In een gezonde ontwikkeling ontstaan deze interactie-structuren in opeenvolgende Fasen tussen 0 en 5 jaar. Ze functioneren als basis voor het aangaan en ervaren van interacties met zichzelf, anderen, dingen en situaties. De methode EBL richt zich op het laten ontstaan en bouwen aan de vijf interactie-structuren wanneer de ontwikkeling verstoord is.