W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

KinderFocusCoach

Ieder kind is uniek en wordt geboren tussen mensen om tot zijn of haar bestemming te komen. Daartoe vraagt het liefdevolle aandacht van ouders, opvoeders en andere begeleiders. Alleen dan kan een kind tot een harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid komen. Zo staat het omschreven in de Conventie van de Rechten van het Kind, opgesteld door Unicef en door veel landen wereldwijd ondertekend.

Volwassenen hebben de taak om voor kinderen een veilige omgeving te scheppen, een omgeving waarin luisteren centraal staat. Goed luisteren kan op vele manieren: luisteren naar wat het kind zegt en doet; luisteren naar wat er achter de woorden zit; luisteren naar wat er zich van binnen afspeelt.

Focusing geeft een extra dimensie aan de omgang tussen volwassenen en kinderen. Focusing met kinderen gaat over luisteren naar wat kinderen zeggen, voelen, denken en naar wat daar onder zit…

Verandering in gedrag ontstaat wanneer kinderen leren luisteren naar hun eigen binnenkant, naar wat het lijf van binnen aangeeft. Door deze benadering ontwikkelt het kind meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe en emotionele blokkades verminderen.

In 2017 heb ik de opleiding tot KinderFocusCoach afgerond, gecertificeerd door door The Focusing Institute in New York, USA. Momenteel volg ik de internationale opleiding voor Focusing Practitioner en Trainer. Op het gebied van Focusing bezoek ik regelmatig symposia en conferenties in binnen- en buitenland.

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Onderzoek heeft aangetoond dat beeldende therapie werkzaam is bij het reguleren van de interne spanningen en onbewuste gevoelens (affecten). Sinds een aantal jaren werkt Rond de Levenslijn mee aan het N=1 onderzoek dat zich richt op het effect van beeldende therapie op de affectregulatie, oftewel de emotieregulatie. Dat betekent dat er van tijd tot tijd studenten voorbij komen met vragenlijsten voor therapeuten, cliënten en opvoeders. Indien nodig worden er opnames gemaakt. Vanzelfsprekend alles conform de regels van de AVG.

Emotieregulatie houdt in dat je vaardigheden hebt om met je emoties om te gaan en dat je ze kunt uiten. Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit gebrekkige emotieregulatie, bijvoorbeeld als een kind geen controle heeft over zijn/haar emoties en impulsief handelt. Ook het moeilijk in contact kunnen komen met eigen emoties en moeilijk kunnen uiten van emoties kunnen leiden tot interne spanningen. In de beeldende therapie wordt er op een ervaringsgerichte wijze gewerkt aan het bewust worden van emoties om deze te leren uiten en reguleren.

Beeldende therapie die zich expliciet richt op de onbewuste, onderliggende gevoelens (affecten) wordt Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) genoemd. Hillie van der Weg heeft de eerste specialistische ArVT-training afgerond, gericht op hechtingsproblematiek. Lida Knegt heeft voor haar afstudeer onderzoek (opleiding Creatieve Therapie Beeldend, Stenden Hogeschool) onderzocht hoe deze werkwijze bij Rond de Levenslijn ingezet wordt en wat het effect daarvan is op het gedrag van de cliënt.

Emerging Body Language (EBL)

Wanneer twee mensen met elkaar communiceren gaan hun bewegingen gedeeltelijk synchroon lopen zonder dat ze dit bewust doen. Hetzelfde gebeurt als een moeder met haar baby communiceert. Deze communicatiestructuren gaan aan het gesproken woord vooraf en houden hun betekenis door alle ontwikkelingslagen heen. Naar deze manier van communiceren is onderzoek gedaan waaruit de methode EBL is ontwikkeld. Het is een methodiek voor de behandeling van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen.

Emerging Body Language is gebaseerd op de veronderstelling dat er in de eerste jaren van de ontwikkeling problemen kunnen ontstaan in de interactie tussen het kind en zijn hechtingspersonen, waardoor de sociale, emotionele, cognitieve en/of talige ontwikkeling verstoord raakt. Behandeling met EBL is afgestemd op de natuurlijke, eigen beweging van de cliënt. Deze ‘emerging’ lichaamstaal wordt in beeld gebracht en geanalyseerd. De behandelaar werkt aan bewegingssynchronie met de cliënt (het ‘meebewegen’), waardoor deze uitgenodigd wordt om nieuw, ander gedrag te laten zien.

Emerging Body Language werkt met vijf motorische interactiepatronen die uit elkaar ontstaan, nauwkeurig in kaart gebracht in vijf zogenoemde interactie-structuren: Afstemming, Beurtwisseling, Uitwisseling, Speldialoog en Taak/Thema. In een gezonde ontwikkeling ontstaan deze interactie-structuren in opeenvolgende Fasen tussen 0 en 5 jaar. Ze functioneren als basis voor het aangaan en ervaren van interacties met zichzelf, anderen, dingen en situaties. De methode EBL richt zich op het laten ontstaan en bouwen aan de vijf interactie-structuren wanneer de ontwikkeling verstoord is.

Hillie heeft de modules EBL-A, -B en -C gevolgd bij Marijke Rutten – Saris in Nijmegen.