W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Tijdens de landelijke week van de Vaktherapie, van 2-8 oktober 2017, organiseert Stenden Hogeschool samen met het Platform Vrijgevestigde Beeldend Therapeuten Fryslân een aantal workshops bedoeld voor cliënten, vaktherapeuten, verwijzers en andere belangstellenden.  

Dag: donderdag 5 oktober
Tijd: 18.30 – 21.30 uur
Locatie: Stenden Hogeschool Leeuwarden

Programma
18.15 – 18.30 uur    inloop
18.30 – 18.45 uur    opening
18.45 – 19.30 uur    workshopronde 1
19.30 – 19.50 uur    pauze
19.50 – 20.35 uur    workshopronde 2
20.35 – 21.30 uur    afronding en netwerkmoment

 

Beschrijving workshops

 1. ArVT, wat kun je ermee?
  Tijdens een informatieve en ervaringsgerichte workshop nemen we je mee in de wondere wereld van de Affect regulerende Vak Therapie (ArVT). Als eerste geven we informatie over de werkwijze en verschillende fasen in de ArVT. Daarna ga je aan de hand van een werkvorm zelf ervaren wat affecten zijn en hoe je deze in een therapieproces kunt beïnvloeden. De methode is in 2016 in consensus beschreven, theoretisch onderbouwd en opgenomen in de databank van de FVB. Wetenschappelijk effectonderzoek N=1 is de volgende stap die samen met Stenden Hogeschool gezet wordt. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op www.affectregulerendevaktherapie.nl.
  Gegeven door: Anjet van der Wijk www.beeldenbox.nl en Hillie van der Weg www.ronddelevenslijn.nl.
 2. Focusing: de kunst van het luisteren 
  Focusing is veel meer dan wat we in het gewone taalgebruik bedoelen met het richten van de aandacht. Focusing is een specifieke en wetenschappelijk onderbouwde methodiek die je helpt om de juiste afstand te vinden tot je gevoelens en gedachten. Het is een manier om ‘scherp te stellen’ hoe een bepaalde situatie of thema in je lichaam aanvoelt. Focusing helpt je om, heel concreet en praktisch, stap voor stap op een respectvolle manier het contact met je gevoelens aan te gaan. In deze workshop krijg je een korte inleiding over de methode Focusing. Vervolgens volgt een demonstratie van ‘luisteren in 3 richtingen’, een vaardigheid die een Focusing georiënteerde Beeldend therapeut toepast. Daarna ga je zelf in tweetallen oefenen aan de hand van symbolen.
  Gegeven door: Harriët Teeuw – www.deruimte-info.nl
 3. N=1, hoe werkt het?
  De behoefte om de effectiviteit van vaktherapeutische behandelingen aan te tonen is urgent. Het Zorginstituut (ZIN) doet in 2020 uitspraak over de effectiviteit van vaktherapie en over de bekostiging hiervan binnen de verzekerde zorg. Ook vaktherapeuten zelf hebben de wens om meer inzicht te krijgen in behandelresultaten, ervaringen en tevredenheid van cliënten. Om individuele behandelingen of behandeling van groepen cliënten te evalueren is een ‘case study’ N=1 goed toepasbaar. Hoewel er regelmatig discussie is over deze aanpak, wordt deze tegelijkertijd door belangrijke instituten geaccepteerd. Marinus Spreen ontwikkelde de systemische N=1 methode. Hierbij worden resultaten en ervaringen geëvalueerd met behulp van het netwerk van de cliënt en waar mogelijk ook met de cliënt zelf. Binnen deze workshop/presentatie wordt geoefend met en uitleg gegeven over het hoe en waarom van deze aanpak.
  Gegeven door: Liesbeth Bosgraaf en Sonja Aalbers, docenten Creatieve Therapie Stenden Hogeschool.
 4. Ik-grens
  ‘Ik-grensbewustzijn’ is een model ontwikkeld door Nick Blaser, dat ons helpt tussenmenselijke interacties beter te begrijpen. Hoor je je cliënten wel eens zeggen: ‘Hij is veel te ver gegaan, ik trek het niet meer’ of  ‘Ik ben te ver over mijn grens gegaan, ik had eerder moeten stoppen’? In deze workshop ga je de eigen Ik-grens visualiseren met Kapla blokken en krijg je een korte ervaring van het visueel maken van de Ik-grens en wat het effect daarvan kan zijn. Daarnaast wordt duidelijk voor welke cliënten deze therapeutische interventie geschikt is. Gegeven door: Christien Post www.heliostherapie.nl en Jeftha Jeremiasse www.jeftha-creatievetherapie.nl
 5. Beleef de wijk 
  In deze workshop presenteren we de onderzoeksresultaten van (Be-)leef in de wijk, een onderzoek naar de mogelijkheden van vaktherapie in FACT (Flexible Assertive Community Treatment) teams. In een pilot met twee organisaties zijn de mogelijkheden van vaktherapie bij mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) die in zorg zijn bij FACT teams onderzocht. Aan de orde komen: wanneer is vaktherapie geïndiceerd bij mensen met een LVB, op welke manier kunnen indicaties gesteld worden en welke locaties zijn geschikt om vaktherapie te geven. Wij komen graag in gesprek met vaktherapeuten die ambulant werken, al dan niet in FACT teams.
  Gegeven door: Manon Verdonschot en Martine Bootsma
 6. Contextuele schade en schatten 
  In deze workshop geven we een korte introductie op de methodiek ‘Duplo – een taal erbij’. Het kader van de duplo-methodiek is de contextuele benadering. Deze gaat kort samengevat over de balans tussen geven en nemen in het gezin van herkomst en het effect daarvan op relaties in het heden.
  In deze workshop richten we ons specifiek op ‘schade en schatten’ uit het verleden. Oftewel: wat belemmert je en wat laat je groeien. Met behulp van een klein theatertje in koffervorm zetten we één of meer casussen neer en ervaar je in de praktijk deze ‘Taal erbij’.
  Gegeven door: Jannie Horjus www.praktijkyinnar.nl en Julia Molenaar www.juliamolenaar.nl
 7. Aan de slag! ACT en beeldend werken
  Acceptance and commitment therapie (ACT) is een relatief nieuwe stroming in de psychologie die gefundeerd is op ervaringsleren. De behandelmethode gaat ervan uit dat vervelende gevoelens, gedachten en gebeurtenissen een onderdeel zijn van het leven en dat we dat niet kunnen veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is hoe we hiermee omgaan, waardoor we ons beter kunnen richten op wat werkelijk belangrijk voor ons is. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.
  In deze workshop ga je kennis maken met kernbegrippen van de ACT. We gaan beleven om zo meer zicht te krijgen op deze frisse versie van cognitieve therapie.
  Gegeven door: Kamille Rijksen –  www.hetreizendekoffertje.nl
 8. Atelier Dyslexie 
  In deze workshop gaat het om de mogelijke bijdrage van beeldende therapie aan de psychosociale gevolgen van dyslexie. Wat zou die bijdrage kunnen zijn? Is er een ‘werkzame factor’?
  Onderzoek in het kader van Master of Arts Therapies laat het (aansprekende) effect zien van een tastzintuiglijke haptische benadering. Sita Geerling doet verslag van de resultaten voor een aantal VMBO leerlingen van het Bogerman College in Sneek en studenten van de afdeling Zorg en Welzijn van de NHL. Daarnaast een kleine proeve…
  Gegeven door: Sita Geerling MATh www.lytsbuthus.nl

 Aanmelden
Via http://pvbtfryslan.nl/symposium-17.html kunt u zich aanmelden voor de workshops. U kunt daarbij vier voorkeuren aangeven.

Meer informatie
Voor meer informatie over de landelijke week van de Vaktherapie en een overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden verwijzen wij u naar: www.weekvandevaktherapie.nl.