Focusing

Focusing is een vorm van zelfreflectie die je de oorspronkelijke taal van lichaam én ziel doet verstaan. Focusing bevordert het contact met je intuïtie en de wijsheid van je lichaam. Het is een natuurlijke vaardigheid die alle mensen bezitten, maar bij sommige vertroebeld is geraakt. De focussende benadering is vervlochten met mijn levenshouding en alles wat ik aanbied. Wil je ervaren wat Focusing voor jou kan betekenen? Meld je aan voor de basistraining of voor een introductie workshop jaarlijks in de maand september.

Voor hulpverleners en zorgmedewerkers is Focusing een middel om het proces van counseling en psychotherapie te verdiepen en effectiever te maken.

Een basistraining kan zowel in een kleine groepje (2 tot 6 deelnemers) als in een individueel traject gevolgd worden. Een traject bestaat uit 4 bijeenkomsten van max. 2 uur die in overleg te plannen zijn.

Kosten: € 295,- voor particulieren, € 355,- bij vergoeding door een werkgever.

Onderstaand artikel is geschreven voor een introductie workshop Focusing.

De kunst van het luisteren…

We denken dat we luisteren naar onszelf door onze gedachten serieus te nemen. Maar zouden onze ‘denkprocessen’ zich echt louter in het hoofd afspelen? Het lijkt erop dat we door al het dagelijkse denkwerk ons niet meer bewust zijn van het feit dat het hele lichaam meedoet in wat er gewikt en gewogen wordt. Niet alleen het hoofd, het hele lijf ervaart en voelt wat we meemaken…

Hoe kan het dat de lichamelijke sensaties die we daarbij hebben zo ondergeschikt aan het hoofdwerk zijn geworden? Onze taal is daar nog wèl duidelijk in: ‘het hart klopt mij in de keel’; iets ligt als een steen op de maag…’ Misschien is het gewoon een kwestie van je opnieuw herinneren dat je meer in huis hebt dan gedachtekracht alleen.

Waarom zou je niet, als je een beslissing moet nemen, of wanneer iets je dwars zit wat je maar niet los kan laten, tegen jezelf zeggen: ‘Oké, dit vindt mijn hoofd ervan… maar laat ik nu eens kijken wat mijn lijf er van zegt?’

Vervolgens ga je rustig zitten en laat je de aandacht naar binnen gaan. Daal maar af, onderzoek die binnenkant… Open en zonder oordeel, speurend en tastend naar resonantie, ontvankelijk voor wat er komt. Naar welk deel van het lijf wordt de aandacht getrokken? En wat voel ik daar dan? Kan ik er woorden aan geven? Kan ik beschrijven hoe het er daar uitziet, welke vorm, kleur of beweging het heeft? Komt er misschien een beeld bovendrijven? Gewoon, stil blijven… en blijven… Wat zich van binnen uit ook aandient, het wil altijd bijdragen aan groei en bewustwording.

Niet dat het voor ons gemakkelijk is om op deze manier stil te staan. We zijn gewend ons te richten op wat buiten ons, vóór ons ligt. Gedreven als we zijn worden we voortdurend uit onszelf getrokken, raken we min of meer gefragmenteerd.

Focusing is het tegenovergestelde daarvan. Focusing maakt heel, brengt je terug bij je eigen ‘leven gevende energie’. De energie die je helpt een volgende stap te zetten in de richting die exact bij jou past. Langs die weg vind je de wijsheid die opgeslagen ligt in je diepste kern. Dat ben je zelf, met iedere cel van je lijf.

Als je een ander wilt helpen iets duidelijk te krijgen op een focussende manier, ga je rustig bij elkaar zitten. De basis voor focusing is altijd een open, afwachtende houding; respectvol, niet oordelend, niet afwijzend. In die gedeelde, veilige ruimte zijn beiden vrij om te ‘laten gebeuren’ wat er komt…

Nodig die ander uit om zelf te verkennen wat er binnen in hem of haar is, wat naar buiten wil komen, gehoord of gezien wil worden. Door stapsgewijs het focusgesprek aan te gaan ontvouwt zich wat op dat moment relevant is. Op deze manier wordt Focusing ingezet als methodiek binnen een therapeutische setting. Daarnaast doet Focusing ook goed in de gewone menselijke omgang van alledag. Focusing kan een levenshouding worden, een manier van mens zijn met anderen. Iedereen kan leren focussend medemens te zijn.

Focusing is afkomstig uit de Cliënt Centered Therapy. De grondlegger van de wereldwijd bekend geworden Focusing methodiek is Eugene T. Gendlin.