Kwaliteit

Opleiding
In 2008 ben ik afgestudeerd aan Stenden Hogeschool Leeuwarden als beeldend therapeut (Creatieve Therapie Beeldend) en ben ik gestart met Rond de Levenslijn, werkplaats voor beeldende therapie. In het kader van bij- en nascholing heb ik in de jaren daarna diverse opleidingen en trainingen gevolgd. Het beeldend werken als middel om gevoelens en belevingen te onderzoeken is de basis van mijn benadering. 

Focusing sluit daar naadloos bij aan en heeft zich vanaf het begin door mijn aanbod heen geweven. Deze ervaringsgerichte werkwijze is afkomstig uit de Client Centered Therapy en als methodiek uitgewerkt door Eugene T. Gendlin. Ik ben ingeschreven bij The International Focusing Institute, New York (TIFI) en bij de Stichting Focusing Nederland. Op het gebied van Focusing bezoek ik regelmatig symposia en conferenties in binnen- en buitenland. Eind 2023 hoop ik de opleiding in Focusing af te ronden, zodat ik mij Focusing Trainer / Professional mag noemen.

Ook ben ik methodisch onderlegd in contextuele hulpverlening. Hierin staat de (dis-)balans tussen geven en ontvangen in de generaties centraal en hoe dit doorwerkt in huidige relaties. Daarnaast zijn de Archetypische Psychologie en Droomanalyse waardevolle gereedschappen waarvan ik gebruik maak.

Spiritualiteit, antropologie en kunstgeschiedenis zijn altijd belangrijke inspiratiebronnen voor mij geweest. De beelden en symbolen van culturen wereldwijd zijn uitdrukkingsvormen van wat mensen ten diepste raakt en verbindt. Ze resoneren met onze persoonlijke zielskern en dat zien we terug in creatieve uitingen. Ik zet mijn kennis van de symbooltaal in als wegwijzer voor mensen vandaag.

Klachtenregeling
Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, is de eerste stap om daarover in gesprek te gaan met mijzelf, liefst zo snel mogelijk. Samen kunnen we dan bespreken waar je tegen aan loopt en wat de klacht inhoudt. Hiervoor kun je telefonisch of via e-mail contact opnemen. Ik zal binnen 48 uur reageren om een afspraak te maken.

Als het niet lukt de problemen op te lossen kun je een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met de onafhankelijke contactpersoon klachtbehandeling, de heer J. L. Bakker, telefoon: 06 1192 1923. Hij kan je verder op weg helpen.