Kwaliteit


In 2008 ben ik afgestudeerd aan Stenden Hogeschool Leeuwarden als creatief therapeut (Vaktherapie – beeldend). Meteen ben ik gestart met mijn therapiepraktijk Rond de Levenslijn. In het kader van bij- en nascholing heb ik in de jaren daarna diverse opleidingen en trainingen gevolgd. Het beeldend werken als middel om gevoelens en belevingen te onderzoeken is de basis van mijn benadering. 

Focusing heeft zich op een organische manier door mijn aanbod heen geweven. Het geeft een extra dimensie aan het beeldend werken. Deze ervarings- en lichaamsgerichte werkwijze, afkomstig uit de Client Centered Therapy, is als methodiek uitgewerkt door Eugene T. Gendlin. Als Gecertificeerd Kinderfocusing coach, Gecertificeerd Focusing begeleider en Gecertificeerd Focusing trainer ben ik ingeschreven bij The International Focusing Institute, New York (TIFI) en bij de Stichting Focusing Nederland. Op dit gebied bezoek ik regelmatig symposia en conferenties in binnen- en buitenland.

Mijn werkwijze is gericht op wat zich aandient in het moment. Eigenlijk ligt niets van te voren vast en dat is wat lichaamsgericht werken zo bijzonder maakt. Je voelt en ervaart via het lichaam; elke volgende stap komt van binnenuit. Afstemmen op de persoon (of de groep) is de sleutel. Daarmee wordt een veilige basis geboden voor het onderzoeken van emoties of gebeurtenissen.

In individuele sessies zijn de Archetypische Psychologie en Droomanalyse waardevolle gereedschappen. Daarnaast maak ik graag gebruik van de contextuele methodiek. Hierin staat de (dis-)balans tussen geven en ontvangen in generaties centraal en hoe dit doorwerkt in huidige relaties.

Spiritualiteit, mythologie, antropologie en kunstgeschiedenis zijn dierbare inspiratiebronnen voor mij. Beelden en symbolen van culturen wereldwijd geven uitdrukking aan wat mensen ten diepste raakt. Ze resoneren met onze eigen zielskern en dat zien we terug in de creatieve uitingen die we doen.

Symbolen spreken de taal van het leven zelf, de taal die ons verbindt met het grote geheel. Ik zet universele symbooltaal in om een persoonlijk helingsproces op gang te brengen.

Inrichting werkplaats

De werkplaats van Rond de Levenslijn is gebouwd volgens het duurzaamheidsprincipe EBB (Ecologische Biologische Bouw) dat ook voor het aangrenzende woonhuis geldt. Het is een uniek staaltje houtbouw, ontworpen als zelfstandige praktijk met een eigen ingang. De ruimte is bij uitstek geschikt voor individuele consulten en kleine groepen. Warm, licht en geborgen.

Inrichting werkplaats

Klachtenregeling
Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, is de eerste stap om daarover in gesprek te gaan met mijzelf, liefst zo snel mogelijk. Samen kunnen we dan bespreken waar je tegen aan loopt en wat de klacht inhoudt. Hiervoor kun je telefonisch of via e-mail contact opnemen. Ik zal binnen 48 uur reageren om een afspraak te maken.

Als het niet lukt de problemen op te lossen kun je een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met de onafhankelijke contactpersoon klachtbehandeling, de heer J. L. Bakker, telefoon: 06 1192 1923. Hij kan je verder op weg helpen.