Privacy

Persoonsgegevens

Om de privacy te waarborgen ga ik te allen tijde zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Alle gegevens die ik van je krijg of heb gekregen, zijn en blijven alleen toegankelijk voor mij. Ik beheer mijn klantenbestanden en e-mailverkeer zelf. Hieronder kun je lezen welke gegevens ik bewaar, met welk doel en hoe lang.

Wanneer je een afspraak maakt voor een sessie of wanneer je een andere dienst van mij afneemt waarvoor je betaalt, verzamel ik:

  • Naam en adres voor op de factuur.
  • Telefoonnummer voor tussentijds overleg of verzetten van de afspraak.
  • E-mailadres om facturen te sturen.

Ik bewaar je e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer tot jij je uitschrijft.

Je kunt op elk moment bij mij opvragen welke gegevens of mails ik van je heb. Je kunt op elk moment zonder opgaaf van reden mij verzoeken jouw mails of inhoudelijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Stuur dan je verzoek naar werkplaatsronddelevenslijn@gmail.com.

Voor minderjarigen geldt dat ik de persoonsgegevens van beide ouders vastleg. Alleen als het nodig is worden de naam van de school, de leerkracht en/of de intern begeleider gevraagd. Contact met school of een andere instantie gebeurt alleen met toestemming.

Als je in mijn mailbestand staat, krijg je een enkele keer per jaar een nieuwsbericht. In elk bericht kun je je hier meteen voor afmelden. Ik verwijder dan al je persoonsgegevens uit mijn bestand.

Gaat er volgens jou iets niet goed met je gegevens bij Rond de Levenslijn? Laat het me weten, ik wil graag mijn werkwijze verbeteren. Hopelijk overbodig, maar als je het nodig acht, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of wil je meer details weten, neem dan contact met mij op.

Dossiervorming

Tot 1 juli 2022 was ik als kindertherapeut gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) die van hulpverleners vraagt een dossier aan te leggen. Is jouw kind voor die datum bij Rond de Levenslijn in behandeling geweest dan gelden de volgende bepalingen:

De gegevens in het dossier moeten volgens de WGBO 20 jaar worden bewaard. Dit geldt alleen voor een therapietraject. De basis voor het dossier is de behandelovereenkomst die je schriftelijk hebt ingevuld en ondertekend en waarvan je zelf een kopie hebt bewaard. In de behandelovereenkomst zijn gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk waren.

Voor de dossiers van kinderen geldt dat de 20 jaar gaan tellen vanaf hun 18e levensjaar. Je hebt het recht om feitelijke persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar werkplaatsronddelevenslijn@gmail.com of via het contactformulier.

Gedurende een therapietraject zijn persoonlijke werkaantekeningen gemaakt over het verloop van de behandeling (logboek). Deze aantekeningen waren voor eigen gebruik en worden afgesloten bewaard. Op verzoek en tegen vergoeding, kan een samenvatting van de werkaantekeningen worden opgesteld. Deze zal dan binnen vier weken worden overhandigd.

Vanaf 1 januari 2022 mogen therapeut en cliƫnt in onderlinge afstemming bepalen wat er wordt gedaan met de verzamelde gegevens.