W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Om uw privacy te waarborgen ga ik te allen tijde zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Voor mijn werk als hulpverlener ben ik gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van invloed op mijn werkwijze.

Persoonsgegevens

Wanneer u een afspraak maakt voor een gesprek of therapietraject verzamel ik de volgende gegevens:

  • Naam, adres en geboortedatum voor op de factuur.
  • Telefoonnummer voor tussentijds overleg of verzetten van de afspraak.
  • E-mailadres om facturen te sturen.
  • Huisarts (indien van toepassing).

Bijzondere gegevens

  • Levensovertuiging (indien van belang voor de behandeling).
  • Medicijngebruik (indien van invloed op het reactievermogen).

Bij minderjarige cliënten geldt dat Rond de Levenslijn de persoonsgegevens van beide ouders vastlegt. Indien van belang voor de behandeling worden ook de naam van de school, de leerkracht en/of de intern begeleider gevraagd.

Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Ook wanneer u gegevens invoert via het contactformulier op deze website geldt dat deze met dezelfde zorgvuldigheid behandeld worden. De computer is vergrendeld met een wachtwoord.

De website van Rond de Levenslijn heeft een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op www.ronddelevenslijn.nl worden geen cookies gebruikt.

Dossiervorming

Het is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, dat ik als hulpverlener een dossier aanleg. De basis voor dit dossier is de behandelovereenkomst die u schriftelijk invult en ondertekent en waarvan u een kopie bewaart. In de behandelovereenkomst kunnen gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Gedurende een therapietraject leg ik een papieren dossier aan met persoonlijke werkaantekeningen over het verloop van de behandeling (logboek). Deze aantekeningen zijn in principe voor eigen gebruik en worden afgesloten bewaard. Na beëindiging van de behandeling kan, op verzoek en tegen vergoeding, een samenvatting van de werkaantekeningen worden opgesteld. Deze zal dan binnen vier weken aan u worden overhandigd.

De gegevens in het dossier moeten volgens de WGBO 20 jaar worden bewaard. Dit geldt alleen wanneer u een therapietraject volgt. Voor de dossiers van kinderen geldt dat de 20 jaar gaan tellen vanaf hun 18e levensjaar. Ook heeft u het recht om uw feitelijke persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar mijn e-mailadres of via het contactformulier.

De gegevens uit het dossier kunnen daarnaast nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor een waarnemer tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Voor de financiële administratie. Dit betreft alleen de strikt zakelijke gegevens uit uw dossier, zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Daarnaast staan op de factuur de datum en een korte omschrijving van de behandeling.

Gaat er volgens u iets niet goed met uw gegevens bij Rond de Levenslijn? Laat het me weten, ik wil graag mijn werkwijze verbeteren. Hopelijk overbodig, maar als u het nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of wilt u meer details weten, neem dan contact met mij op.

Mail naar info@ronddelevenslijn.nl of bel naar 0511-431459.