W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Om de privacy te waarborgen ga ik te allen tijde zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens.

Voor mijn werk als hulpverlener ben ik gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van invloed op mijn werkwijze.

Persoonsgegevens

Wanneer je een afspraak maakt voor een gesprek of therapietraject verzamel ik de volgende gegevens:

  • Naam en adres voor op de factuur.
  • Telefoonnummer voor tussentijds overleg of verzetten van de afspraak.
  • E-mailadres om facturen te sturen.

Bijzondere gegevens

  • Levensovertuiging (indien van belang voor de behandeling).
  • Medicijngebruik (indien van invloed op het reactievermogen).

Bij minderjarige cliënten geldt dat Rond de Levenslijn de persoonsgegevens van beide ouders vastlegt. Indien van belang voor de behandeling worden ook de naam van de school, de leerkracht en/of de intern begeleider gevraagd.

Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in het dossier. Ook wanneer je gegevens invoert via het contactformulier op deze website geldt dat deze met dezelfde zorgvuldigheid behandeld worden. De computer is vergrendeld met een wachtwoord.

De website van Rond de Levenslijn heeft een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op www.ronddelevenslijn.nl worden geen cookies gebruikt.

Dossiervorming

Het is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, dat ik als hulpverlener een dossier aanleg. De basis voor dit dossier is de behandelovereenkomst die je schriftelijk invult en ondertekent en waarvan je een kopie bewaart. In de behandelovereenkomst kunnen gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.

Gedurende een therapietraject leg ik een papieren dossier aan met persoonlijke werkaantekeningen over het verloop van de behandeling (logboek). Deze aantekeningen zijn in principe voor eigen gebruik en worden afgesloten bewaard. Na beëindiging van de behandeling kan, op verzoek en tegen vergoeding, een samenvatting van de werkaantekeningen worden opgesteld. Deze zal dan binnen vier weken worden overhandigd.

De gegevens in het dossier moeten volgens de WGBO 20 jaar worden bewaard. Dit geldt alleen wanneer je een therapietraject volgt. Voor de dossiers van kinderen geldt dat de 20 jaar gaan tellen vanaf hun 18e levensjaar. Ook heb je het recht om feitelijke persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar mijn e-mailadres of via het contactformulier.

De gegevens uit het dossier kunnen daarnaast nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
  • Voor een waarnemer tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Voor de financiële administratie. Dit betreft alleen de strikt zakelijke gegevens uit het dossier, zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Daarnaast staan op de factuur de datum en een korte omschrijving van de behandeling.

Gaat er volgens jou iets niet goed met je gegevens bij Rond de Levenslijn? Laat het me weten, ik wil graag mijn werkwijze verbeteren. Hopelijk overbodig, maar als je het nodig acht, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of wil je meer details weten, neem dan contact met mij op.

Mail naar ronddelevenslijn@hetnet.nl of bel naar 0511-431459.