W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Cliëntgericht werken staat centraal in de aanpak van Rond de Levenslijn. Dat wil zeggen: aansluiten bij wat goed gaat en dat versterken. Samen zoeken naar wensen en mogelijkheden. Echte verandering komt van binnenuit, niet door wat van buitenaf wordt opgelegd.

Kennismaking / Intake

Na aanmelding en kennismaking volgt een intake gesprek om zicht te krijgen op de ontwikkeling, het systeem en de actuele omstandigheden van de cliënt. Als dit in kaart gebracht is wordt de hulpvraag geformuleerd. Kinderen nemen geen deel aan het intake gesprek.

Als het gaat om kindertherapie wordt ook met het kind zelf de hulpvraag besproken: Wat wil hij of zij veranderen; waaraan wil hij of zij werken? Aan de hand van wat het kind zelf wil leren worden de doelen voor verdere behandeling geformuleerd, met de wensdoelen van de ouders in het achterhoofd.

Van onze kant geven wij informatie over aanpak en werkwijze van Rond de Levenslijn. Als vervolgens besloten wordt dat de beeldende therapie van start kan gaan worden de praktische afspraken gemaakt. Soms is therapie in groepsverband wenselijk. Ook deze mogelijkheid kan in de intake besproken worden.

 

Therapie in fasen

De therapie start met een observatiefase van twee of drie sessies waarin de therapeut zo veel mogelijk informatie verzamelt over materiaalomgang, thema’s en vaardigheden van de cliënt. Dit gebeurt door verschillende materialen en technieken in te zetten. Een goede relatie tussen therapeut en cliënt is voorwaarde voor het slagen van de therapie. Met name in de eerste fase van de therapie wordt daaraan veel aandacht besteed. Er volgt altijd een ‘klikmoment’ om te beslissen of iedereen door wil gaan. Als dat het geval is stelt de therapeut een plan op als richtlijn om in de volgende sessies aan te werken.

In de verdiepende fase van de therapie krijgt de cliënt de mogelijkheid zichzelf te ervaren, zichzelf te accepteren en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Soms is het nodig om de doelen onderweg bij te stellen. Om de 4 à 5 sessies is er een evaluatiemoment, in overleg telefonisch of fysiek.

In de eindfase wordt gewerkt aan het maken van de transfer naar de dagelijkse werkelijkheid, zo nodig aangevuld met trainingsactiviteiten die de mogelijkheid bieden om nieuwe vaardigheden te oefenen. Als afronding wordt vaak toegewerkt naar een groter, projectmatig werkstuk, passend bij de interesses en voorkeuren van de persoon. De grenzen tussen de verschillende therapie fasen zijn flexibel. Een therapietraject wordt altijd afgesloten met een evaluatie gesprek.

Elk therapieproces vraagt om specifieke materialen die natuurlijk ook opgeslagen moeten worden, evenals het werk van de cliënt dat voor de duur van het proces een eigen plekje krijgt. De werkplaats is uitgerust met spelmaterialen en beeldende materialen.