De midwinter wijsheid beleven met rituelen en symbolen uit oude culturen. Deze workshop is vooral geschikt voor een kleine groep. Om verbinding te ervaren en elkaar te inspireren.

Even stilstaan

De tijd rond de wisseling van de seizoenen wordt door culturen wereldwijd als bijzonder beschouwd. In die periodes wordt de sluier tussen de dimensies ervaren als dunner dan anders. In onze westerse traditie beleven wij dat het sterkst rond midwinter. De dagen worden korter, de nachten langer, tot dat ene moment waarop de zon het laagste punt aan de horizon bereikt.

Vervolgens lijkt de zon drie dagen stil te staan om in de diepe, donkere nacht van 24 op 25 december opnieuw geboren te worden. In de vroege ochtend van 25 december beweegt de zon zich weer zichtbaar noordwaarts.

Geboorte van het Licht

Het christendom heeft deze geboorte van het licht verbonden met het de komst van het kind Jezus in de wereld. Hij wordt ook wel de Zon genoemd. Zo is het Kerstfeest in de kerkelijke traditie geworden tot het feest van de geboorte van het Licht. De oude religie werd in het nieuwe geloof opgenomen. Nog steeds resoneert de oude Mōdraniht (Oud Engels voor) – Moedernacht –  mee als de meest Heilige Nacht van het jaar.

Heilige tijd

Ook de dagen en nachten die volgen op de Moedernacht, van 25 december tot 6 januari, worden in veel culturen als speciaal beschouwd. Vroeger werd deze periode beschouwd als ‘resttijd’ want er waren 12 dagen nodig om een maanjaar aan te passen aan een zonnejaar. In de landen om ons heen zijn nog veel oude gebruiken te vinden die te maken hebben met het geven van betekenis aan deze als heilig beschouwde tijd.

Door de diepte omhoog

Op het noordelijk halfrond sluit deze beleving naadloos aan bij wat we ervaren in de natuur om ons heen. Met het afnemen van het daglicht trekt alle leven naar binnen in de donkerte. Dit terugtrekken van levenskrachten is soms ook in onszelf voelbaar. De tijd voor Kerst wordt vaak ervaren als een tijd dat alles zwaar en donker lijkt. Totdat het nieuwe licht in de natuur doorbreekt. Vanaf dat moment wordt het ook in ons weer lichter… Alsof we in een spiraalbeweging door de diepte gaan en omhoog getrokken worden.

Op de golven van het licht

En hoe staan wij er vandaag de dag in? Hoe ervaren wij deze tijd van donkerte en inkeer? Gaan we de natuurlijke impuls uit de weg door zoveel mogelijk glitter te verzamelen of bewegen we mee op de golven van het licht? Dat kan voor iedereen anders zijn, afhankelijk van de levensfase waarin je zit of wat er op dit moment in je leven speelt. Of van wat er in de wereld om je heen gaande is.

Midwinter is voor mij vooral: net als de Zon, even stilstaan. De tijd nemen om naar binnen te gaan, te kijken en te luisteren naar wat aan het Licht wil komen…

Voor iedereen die er naar verlangt om de magie van deze speciale tijd te beleven.

Nieuwsgierig geworden? Je kan hier een afspraak maken.

Een workshop ProcessArt! duurt ongeveer 2 uren. Kosten: € 97,- voor een individuele boeking, € 33,- bij deelname in een groep.